Nieuwsbrief

Catalijn Claes

Catalijn Claes is al vele decennia romanauteur. Op haar hoge leeftijd geeft zij blijk van een indrukwekkende maatschappijvisie
en een scherp oog voor wat mensen beweegt.

Boeken van Catalijn Claes

>