Nieuwsbrief

Manuscript insturen

Als u verwacht dat uw manuscript goed past bij Uitgeverij Zomer & Keuning, dan kunt u uw manuscript naar ons opsturen. Let daarbij op het volgende:

  • Stuur uw werk niet handgeschreven.
  • U kunt een uitgeprinte versie van uw werk sturen naar Uitgeverij Zomer & Keuning, t.a.v. het secretariaat, Postbus 13288, 3507 LG Utrecht.
  • Behoud zelf thuis een origineel van uw werk.
  • Voeg het liefst een samenvatting van het werk toe (1 à 2 A4-tjes).
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging bij binnenkomst.
  • U kunt binnen enkele maanden een uitgeefbeslissing van ons verwachten.
  • Zodra wij eerder uw manuscript hebben bekeken, nemen wij contact met u op.
  • Het is helaas niet mogelijk uw manuscript persoonlijk aan te bieden. Het grote aantal aangeboden manuscripten laat dit niet toe.
  • Als uw manuscript wordt afgewezen (en aan u geretourneerd, als u retourporto heeft meegezonden), ontvangt u een begeleidende standaardbrief.