Preview: Nieuwe liefde

Nieuwe liefde

Twee jaar na de dood van zijn vrouw stelt Simon zijn nieuwe liefde Eliane voor aan zijn dochters en schoonzoon. In tegenstelling tot haar zus vertrouwt jongste dochter Lotte Eliane niet. Ze zet vraagtekens bij de keuze van haar vader en besluit op onderzoek uit te gaan. Dan doet ze een schokkende ontdekking en heeft Lotte een belangrijke beslissing te maken: volgt ze haar gevoel of haar verstand?

Nieuwe liefde van Gerda van Wageningen is een aangrijpende roman over een dochter die van haar vader houdt en hem wil beschermen, maar tegelijkertijd niet achter zijn keuzes kan staan.


Hoofdstuk 1

‘Dit is ze dan!’
Simon Verhagen straalde en keek smoorverliefd naar de vrouw die naast hem stond. Vervolgens keek hij met een tamelijk onzekere blik in zijn ogen en plotseling verlegen naar zijn beide dochters en zijn schoonzoon. ‘Dit is nu mijn nieuwe vriendin over wie ik jullie heb verteld.’ Zijn gezicht werd ernstig. ‘Jullie weten allemaal dat ik veel verdriet heb gehad toen mama twee jaar geleden gestorven is, en ook dat ik het vreselijk vond om alleen achter te moeten blijven.’ Hij keek naar de vrouw naast hem en zijn sombere blik maakte weer plaats voor een lach in zijn ogen, een blik die Lotte ondanks haar onbestemde voorgevoel ontroerde. ‘Maar gelukkig heb ik drie maanden geleden Eliane leren kennen op de golfclub. Ik ben zó blij dat jullie haar nu eindelijk kunnen ontmoeten. Dit is dus Eliane van der Borghe, ze is zakenvrouw en woont momenteel in Bruinisse, vlak naast de golfbaan waar we elkaar ontmoet hebben.’
Lotte Verhagen, met negenentwintig jaar de jongste van Simons beide dochters, nam de oudere vrouw onderzoekend op. Het was duidelijk dat deze Eliane een afwachtende houding aannam naar de familie waaraan ze nu werd voorgesteld. En Lotte ontdekte dat ze het best moeilijk vond om haar vader zo smoorverliefd te zien kijken naar een andere vrouw dan haar overleden moeder. Ze schudde niettemin met een glimlach om haar lippen de hand die haar werd toegestoken. Er lag echter een blik in de ogen van de oudere vrouw die ze niet goed thuis kon brengen, schoot het op datzelfde moment door haar hoofd. Ze wist niet waarom, maar ze dacht: ik mag haar niet. Maar goed, haar vader straalde aan alle kanten en dat was in feite het enige dat ertoe deed. Ze gunde hem graag zijn nieuwe geluk! Ze wist dat haar moeder zich zorgen over hem had gemaakt voor ze voor altijd haar ogen had moeten sluiten en haar man alleen achter had moeten laten, terwijl ze heel goed wist dat hij inderdaad geen man was om alleen verder te moeten leven.
De blik in de ogen van haar vader maakte Lotte week. Ze was blij voor hem, heus waar, maar tegelijkertijd dacht ze aan haar moeder en deed die blik naar een andere vrouw haar toch een beetje pijn. Maar ze liet vanzelfsprekend niets blijken van wat haar nu allemaal door het hoofd schoot. ‘Welkom in onze familie, mevrouw Van der Borghe.’
‘Jullie mogen wel Eliane zeggen,’ klonk het minzaam, maar tegelijkertijd voelde Lotte iets dat ze eigenlijk niet kon benoemen. Was het misschien een zekere neerbuigendheid of mogelijk wat anders? Ze kon het niet duiden, maar op de een of andere manier merkte ze dat ze min of meer op haar hoede was. Uiterlijk was daar echter niets van te zien, want haar vader straalde gewoon en keek vol vertedering neer op zijn deftig geklede vriendin. Hij was weer gelukkig. Haar oudere zus Carolien en zij hadden zich grote zorgen gemaakt, en dat was meer dan voldoende om deze vrouw het voordeel van de twijfel te gunnen.
Ze wierp een snelle blik op Carolien, die de vrouw rustig glimlachend een hand gaf. Haar man Piet knikte naar Eliane en hun twee tienerdochters grinnikten wat gegeneerd om hun zo verliefd kijkende opa. Voor twee meisjes van twaalf en veertien jaar oud was de liefde van oude mensen alleen maar iets om zich vrolijk over te maken, scheen het!
De bel ging en even later liet Lotte haar oom en tante binnen. ‘We zijn uitgenodigd om koffie te komen drinken en eveneens kennis te maken met mevrouw Eliane van der Borghe,’ grinnikte oom Huibert lacherig in de gang. ‘Hoe heeft mijn broer dat wereldwonder opgedaan? Hoe is ze, Lotte?’
‘Deftig,’ grijnsde Lotte eveneens. ‘En vormen jullie maar zelf je oordeel over haar.’
Even later schudden ook oom Huibert, de tien jaar jongere broer van haar vader, de nieuwkomer in de familie de hand en Marte, zijn vrouw, die op haar beurt weer een stuk jonger was dan haar man en dus niet eens zo gek veel ouder was dan haar beide aangetrouwde nichten, fronste licht haar wenkbrauwen. Zij voelt het ook, wist Lotte meteen. Er was iets met deze Eliane, maar ze kon op geen stukken na zeggen wat dat dan wel mocht zijn! Intuïtie liet zich niet vangen, besefte ze.
Carolien was inmiddels al druk bezig koffie rond te delen en Lotte haastte zich met het gebak rond te gaan, dat haar vader blijkbaar voor deze gebeurtenis al vroeg in de morgen was wezen kopen. Ze durfde niet te vragen of Eliane soms al de avond tevoren was gearriveerd. Er waren nu eenmaal zaken die kinderen liever niet over hun ouders wilden weten.
Toen iedereen zat, voerde Simon al snel het hoogste woord door uitgebreid te vertellen hoe hij op de golfbaan een keer een bal had geslagen met een enorme slice. De bal was niet recht vooruit geslagen zoals de bedoeling was, maar een flinke afwijking vertoonde en zodoende in de struiken naast de fairway terechtgekomen was. Hierdoor moest hij zijn bal zoeken voor hij verder kon spelen. Daar tussen de struiken en in het hoge gras zocht Eliane eveneens haar bal, al speelde zij op een andere hole. Toen ze elkaar later in het clubhuis terugzagen, om als gebruikelijk na het partijtje golf met de medespelers wat te gaan drinken, had hij haar opnieuw gezien en haar een drankje aangeboden. Dat had ze geaccepteerd en ze hadden zich aan elkaar voorgesteld. Zo was het dus begonnen.
Ondertussen probeerde Lotte de vriendin van haar vader zo ongemerkt mogelijk nog eens goed op te nemen. Dure kleren, dat zag ze meteen. Twee ringen met diamanten, waarvan een grote en dus ongetwijfeld kostbare diamant. Een duur uitziend horloge, keurig kapsel, wenkbrauwen die ongetwijfeld onderdeel waren van permanente make-up. Donkerrode nepnagels, maar op de een of andere manier stonden ze bij Eliane niet ordinair maar gaven ze haar juist een heel verzorgd uiterlijk. Ze zuchtte licht. Ze keek tersluiks naar Marte, zoals meestal gekleed in spijkerbroek en met losse halflange haren, die vrolijk lachte om iets dat oom Huibert haar in het oor fluisterde en even voelde ze zich alleen en verlaten. Maar ze vermande zich. Haar vader was met zijn zesenzestig jaren immers nog te jong om de rest van zijn leven alleen te blijven? Hij had iemand nodig om tegen te praten, om samen mee op reis te gaan, iemand die een beetje voor hem zorgde, dat ook, zoals mam dat had gedaan zo lang ze ertoe in staat was geweest. Het waren moeilijk jaren geweest, die achter hen lagen. Jaren waarin haar moeder moedig had gestreden tegen de ziekte die haar ten slotte fataal was geworden. Jaren, waarin haar vader vaak verdrietig was geweest en voor zijn vrouw had gezorgd, in plaats van andersom zoals ze in hun huwelijk altijd gewend waren geweest.
Uiteindelijk was hij alleen achtergebleven en dat was hem zwaar gevallen. Simon had er geen plezier in gehad om alleen naar een museum te gaan. Tennissen vlotte niet meer zo, nu hij ouder werd. Op aanraden van oom Huibert was hij dit voorjaar golflessen gaan nemen. Dat vond hij meteen leuk en tijdens het golfen was hij lekker buiten en lichamelijk actief. Dat hielp zeer beslist tegen zijn zinloze gepieker over de eenzame toekomst waar hij zo bang voor was, en tegen het verdriet. En dit was nu het resultaat.
Wel, er waren ergere dingen. Ze had er geen idee van hoe oud Eliane was, ze zag er zeker niet jonger uit dan haar vader. Of ze getrouwd was geweest, werd er niet bij verteld, of ze kinderen had evenmin, maar dat zouden ze allemaal later wel te horen krijgen, meende Lotte. Nu moest ze haar vader het gevoel geven dat zijn vriendin welkom was bij zijn familie, dat was vanzelfsprekend heel belangrijk voor hem. Hij zou hun goedkeuring willen, dat begreep ze heus wel, en ze waren volwassen genoeg, Carolien en zij, om te begrijpen dat het voor hun vader tijd was om verder te gaan met zijn leven. Bij toeval ving ze de blik van Marte, die ze nooit tante noemde. Knipoogde deze nu een tikje ondeugend?
Uiteindelijk bracht ze het gebruikte servies en bestek naar de keuken, terwijl haar vader aan de slag ging om de fles champagne, die hij speciaal voor deze gelegenheid had ingeslagen, te openen zonder veel van de inhoud te verspillen bij het openen van de fles. In de keuken hielp Marte al om alles in de vaatwasser te zetten.
‘Wat vind je van haar?’ mompelde Marte op gedempte toon. ‘Ik weet het nog niet,’ antwoordde Lotte terughoudend en aarzelend tegelijk.
Marte keek haar oplettend aan. ‘Ik heb precies hetzelfde gevoel,’ fluisterde ze toen alsof ze een geheim deelden. ‘Ze is op haar hoede. We weten niets over haar. Is ze getrouwd geweest? Ook weduwe? Heeft ze kinderen?’
‘Geen idee, ze vertelt helemaal niets.’
‘Dat is het nu juist. Ze lacht alleen maar en soms lijkt dat een beetje gemaakt, maar ze vertelt niets spontaan en je vader ratelt maar door. Ach, liefde is soms een prettig soort blindheid, moet je maar denken. Dan ziet een mens alleen wat hij wil zien en als het gezichtsvermogen dan na verloop van tijd weer normaal wordt, volgen de teleurstellingen en ziet men pas weer dat niemand volmaakt is en dat elk mens nu eenmaal ook mindere kanten heeft.’
Lotte schoot in de lach bij die woorden van haar tante. ‘We voelen dus allebei een zeker wantrouwen,’ fluisterde Lotte nog steeds zacht, alsof ze over een verboden onderwerp spraken.
‘We moeten ons ervoor openstellen,’ dacht Marte schouderophalend. ‘Simon is tot over zijn oren verliefd en laten we hopen dat hij nog een flink aantal mooie jaren tegemoet gaat. Die wens ik hem van harte toe. Dat verdient hij ook. Hij heeft destijds als een engel voor je moeder gezorgd.’
‘Je hebt gelijk,’ dacht Lotte. ‘Zo, alles is opgeruimd. Nu gaan we aan de champagne.’
Het was Huibert, die naar zijn broer toostte. ‘Alle geluk van de wereld, jullie twee.’ De glazen werden geheven, zelfs de twee tieners kregen een half glaasje om mee te kunnen doen en te toosten op het geluk van hun opa. Lotte ging een halfuurtje later bewust naast de onbekende vrouw zitten, die voortaan ook een rol in hun leven zou spelen.
Ze deed een gooi in de ruimte. ‘Heeft pa ook al kennis gemaakt met uw kinderen, Eliane?’
Een wat afstandelijke blik verscheen in de groene ogen van de andere vrouw. ‘Die heb ik niet. In mijn leven was destijds geen tijd voor handenbindertjes.’
‘Neem me niet kwalijk, dat wist ik niet,’ schrok Lotte en het voelde alsof ze een blunder had begaan. ‘Wij weten natuurlijk nog maar nauwelijks iets van u, dus ik bedoelde het goed.’
‘Natuurlijk.’ Het klonk alsof Lotte de ander iets vreselijks had aangedaan, wat haar nu grootmoedig vergeven werd.
Lotte durfde daarna nauwelijks nog een andere vraag te stellen, maar deed het toch. ‘Bent u weduwe? Hebt u misschien net als mijn vader ook een dierbare verloren?’
‘Niemand bereikt onze leeftijd zonder te hebben moeten ervaren wat verliezen zijn.’ Nu klonk het iets minder afwerend. ‘Maar ik zie niet graag om. Ik kijk altijd vooruit, en dat doet Simon nu ook. We maken plannen om in Portugal te gaan overwinteren.’
‘O, dat wist ik nog niet,’ antwoordde Lotte geschrokken. Het was half september. Buiten was het een kille, winderige en regenachtige nazomerdag, waarop de naderende herfst inmiddels duidelijk voelbaar was. De oudere vrouw had een diep gebruinde huid. Lotte nam aan dat dit kwam doordat de ander veel buiten was. Golf was nu eenmaal een buitensport.
‘Mijn vader is dit jaar begonnen met lessen en heeft inmiddels zijn baanpermissie gehaald,’ ging ze verder over een, naar ze dacht, veiliger onderwerp.
‘Hij wil nu zo snel mogelijk zijn golfvaardigheidsbewijs gaan halen. Mannen, en dus ook je vader, slaan gewoonlijk flinke afstanden, alleen is het vaak een probleem dat hun ballen nogal eens in het hogere gras naast de fairway terechtkomen. Vrouwen missen meestal die lengte in hun slagen, maar slaan dan wel weer vaker recht vooruit.’
‘O, ik weet niets van golf af. Mijn vader gebruikt ineens woorden waar ik nooit eerder van heb gehoord. Wat is dat eigenlijk, een fairway?’
Zuchtte de ander nu licht over zo veel domheid? ‘De fairway is het kortere grasgedeelte van de baan recht voor je. Vanaf de tee, daar sla je af, loopt een hole tot aan de green, dat is het kortst gemaaide grasgedeelte aan het einde van de hole waarop de vlag staat en waar de bal in zomin mogelijk slagen naartoe moet. Het is niet de bedoeling dat je bal naast de fairway terechtkomt, maar dat gebeurt natuurlijk toch regelmatig. Dan moet de bal worden opgezocht om strafslagen te voorkomen. Naast de fairway staan doorgaans ook wat bomen of struiken, en als er witte paaltjes staan kan de bal ‘out of bounds’ terechtkomen, dus buiten het speelveld, en dat kost ook strafslagen. Of de bal verdwijnt in het water. Neem zelf ook eens een paar lessen, zou ik zeggen, lieve kind. Buiten bewegen is heel gezond voor een mens, en echt niet alleen voor oudere mensen. We zien gelukkig steeds meer jongeren in de baan.’
Ze kreeg het gevoel min of meer de les te worden gelezen, of op zijn minst erg dom te zijn. Ze bleef echter vriendelijk glimlachen, ook al voelde ze zich helemaal zo prettig niet meer. ‘Speelt u al lang?’
‘Een jaar of zeven. Het is leuk om samen met je vader te spelen.’
Ze knikte. ‘Dan zal hij wel veel van u leren.’
‘Zeker. Ik speel best aardig, al zeg ik het zelf. Handicap vierentwintig.’
Wel, geen last van valse bescheidenheid, schoot het Lotte door haar hoofd. ‘Bij een handicap denk ik eerder aan het missen van een been of psychisch een beperking hebben, dan aan een spelletje,’ mompelde ze en mogelijk was iets van haar opkomende ergernis in haar stem te horen. Ze stond op om een bakje met noten te gaan vullen en op tafel neer te zetten. Pa had niets in de gaten, hoopte ze.
Marte nam meteen nadat Lotte was opgestaan de plaats naast het nieuwe familielid in. Door het geroezemoes in de kamer kon Lotte niet verstaan wat er werd gezegd. Ze trof haar zus Carolien in de keuken. ‘Wat vind jij van haar?’ hengelde ze aarzelend. Carolien keek haar onderzoekend aan. ‘Ze is misschien net zo zenuwachtig als pa,’ dacht die. ‘We moeten hen een kans geven, Lotte.’
‘Ik weet niet goed wat ik van haar denken moet.’
‘Wel, pa is niet rijk als gepensioneerd geschiedenisleraar, dus daar kan het haar niet om te doen zijn. Ze ziet eruit alsof ze zelf prima in de slappe was zit, maar dat zegt natuurlijk ook niet alles. En pa heeft een goed pensioen en een mooi huis zonder hypotheek, mogelijk vindt ze dat belangrijk. Blijkbaar is het geen vrouw die zelf geen enkele cent te makken heeft en op een gemakkelijk leventje aast, waarbij ze de man eigenlijk maar op de koop toe neemt. Ze ziet eruit alsof ze barst van het geld.’
De twee zussen proestten het uit, voor Lotte hoofdschuddend terugliep naar de kamer.
‘En?’ vroeg haar vader, toen hij haar de andere morgen al vroeg belde, voor ze naar haar werk zou gaan.
‘Eliane is een mooie vrouw, pa, zeker voor jullie leeftijd, en ze lijkt me erg intelligent. Dat moet ook wel, want oom Huibert zei dat ze soms lezingen geeft. Blijkbaar heeft ze een boeiend en succesvol leven geleid en dat is zeker geen gemeengoed voor een vrouw van jullie generatie!’
‘Ze heeft het voor elkaar in het leven, inderdaad, en ze is bovendien heel erg lief voor me.’
‘Ik heb een praatje met haar gemaakt en ze vertelde zelf geen kinderen te hebben.’
‘Eliane is vaak eenzaam geweest in haar leven, net als ik het laatste jaar. Dat heeft geholpen om ons bij elkaar te brengen. Ik ben nog veel te jong om alleen te blijven, en misschien nog wel twintig of zelfs vijfentwintig jaar te mogen leven. Eliane is ietsje ouder dan ik, en denkt er net zo over.’
‘Ietsje?’
‘Vrouwen praten niet graag over hun leeftijd, maar ze is vijf jaar ouder dan ik. Eliane is eenenzeventig.’
‘Nooit getrouwd geweest?’ ‘Wat ben je nieuwsgierig!’
‘Zoals je zelf al zei, pa, ze is een mooie en duidelijk welgestelde vrouw. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ze nooit getrouwd is geweest.’
‘Nu ja, dat is ze natuurlijk wel. Tot tweemaal toe zelfs, maar de eerste keer is ze gescheiden en de tweede keer is ze weduwe geworden. Ze heeft daarnaast ook nog enkele relaties gehad.’
‘Dat is wel veel.’
‘Daar moet je niet meteen over oordelen. Zonder echt alle details te kennen, weet ik inmiddels wel, dat ze al met al een zwaar leven heeft gehad, en zeer zeker ook vele jaren van verdriet heeft gekend, al heeft ze natuurlijk ook veel mooie herinneringen, zoals ik die ook heb.’
‘Wat zou mam ervan gevonden hebben?’ peinsde ze hardop, zoals ze dat in de afgelopen nacht meermalen had gedaan toen de slaap maar niet wilde komen.
‘Toen je moeder besefte dat ze niet lang meer zou blijven leven, heeft ze oprecht gemeend gezegd, dat ze hoopte dat ik weer iemand zou ontmoeten. Ik moest niet alleen blijven, zei je moeder. Dat vond ze helemaal niets voor mij. Dus ik hoop maar, dat ze van de plaats waar ze nu is, op me neerkijkt met een glimlach. Ik maak mezelf graag wijs dat je moeder mij haar zegen geeft, Lotte.’
‘Gaan jullie echt in Portugal overwinteren?’
‘Ja, dat is wel de bedoeling. We gaan begin december weg en hopen dan drie maanden weg te blijven.’
‘Drie hele maanden?’ Ze kon niet voorkomen dat haar stem uitschoot van schrik. ‘Je kreeg vroeger al heimwee als we drie weken naar Frankrijk gingen, pa! Was jij het niet die altijd zei: De mooiste dag van de vakantie is die, waarop je weer naar huis gaat?’
De oudere man lachte maar wat. ‘Eliane kan niet goed tegen natte, sombere dagen en de kou. En ach, Portugal is het einde van de wereld niet. Als ik jullie te veel ga missen, stap ik gewoon in het vliegtuig om weer een paar dagen bij jullie te kunnen zijn.’
‘En dan weer terug?’
‘Kijk, meisje, een relatie krijgen op latere leeftijd betekent nu eenmaal altijd aanpassen. Van twee kanten. En ja, daar ben ik eerlijk in, jonge mensen zijn daar beter in dan mensen die het grootste deel van hun leven al achter de rug hebben. Eliane overwintert daar al jaren, dus ik hoop dat ik me daaraan aan kan passen. Ze heeft een eigen appartement daar en ook een eigen huis vlakbij hier in Bruinisse.’
‘Ze ziet eruit alsof ze het goed heeft,’ beaamde Lotte, alweer over de ergste schrik heen.
‘Dat heeft ze ook. Haar laatste man heeft haar goed verzorgd achter gelaten, zegt ze. Gelukkig maar. Jullie hadden terecht bang kunnen zijn dat ik was gestrikt door een vrouw die vooral een kostwinner zocht om haar eigen karige AOW’tje aan te vullen. Geloof het of niet, kind, maar als een oudere en gezonde man weduwnaar wordt, staan de eerste liefhebsters bij wijze van spreken al te dringen aan de rand van het graf.’
‘Pa!!’
‘Tja, ik kon zelf eerst ook niet geloven, hoeveel uitnodigingen ik ineens kreeg van verschillende vrouwen. Kom eens bij me eten, kom eens praten over je verdriet, ik kan goed luisteren, dat soort dingen. Ze wilden met me uit eten, dat heb ik ook een paar keer gedaan om het stil geworden huis te ontvluchten als het me aanvloog. Maar ik moest altijd de rekening betalen en er werd vol interesse geïnformeerd naar de hoogte van mijn pensioen.’
‘Nee toch!!!’ Ze schoot van puur ongeloof in de lach, niet wetend hoe anders te reageren op de onverwachte ontboezemingen van haar vader.
‘Nu ja, je vertelt je kinderen liever niet alles, maar goed, nu weet je het toch. Ja kindje, ik heb niet speciaal mijn best gedaan om weer iemand te vinden. Volgens Huibert kwamen de vrouwen op me af als vliegen op een strooppot, gewoon omdat er op mijn leeftijd een groot vrouwenoverschot bestaat, en de meesten wilden net als ik liever niet de rest van hun leven alleen blijven. Maar goed, nu is Eliane er en het vergt inderdaad aanpassingen, van mijn kant evengoed als van haar kant. Maar ik ga ervoor en hoop met haar net zo gelukkig te worden als ik met je moeder altijd geweest ben. Dag schat, ik wil je niet onnodig ophouden.’ ‘Fijne dag,’ wenste ze haar vader welgemeend toe, maar toch was ze in de war door sommige dingen die hij had gezegd. Ze bedwong de neiging om meteen met Carolien te bellen.
Vanavond, beloofde ze zichzelf. Nu moest er gewoon als elke maandag degelijk gewerkt worden.
Ze was die avond echter nog maar net thuis toen de telefoon overging. Het was niet Carolien, zoals ze min of meer had verwacht, maar Marte. ‘Ik zit ermee,’ zuchtte die nog voor Lotte ook maar iets had kunnen zeggen. ‘Je oom mag haar niet, Lotte. Hij is er heel stellig in. Het is niets voor je vader en het wordt nooit wat, zegt hij.’ Het klonk alsof ze te horen had gekregen dat haar zwager een ernstige ziekte had opgelopen, in plaats van op de proppen was gekomen met een vriendin.
‘Waarop baseert oom dat?’ vroeg Lotte voorzichtig, want ze dacht aan wat ze zelf had gevoeld toen ze met Eliane kennismaakte.
‘Je moet niet lachen. Dat is intuïtie, beweert Huibert.’
‘Ik dacht dat dat bij uitstek een vrouwending was,’ gniffelde Lotte, maar de zucht van haar tante deed elke lach weer verdwijnen.
‘Huibert wil in haar verleden gaan snuffelen.’ ‘Wat bedoel je daarmee precies?’
‘Nu ja, op internet schijn je tegenwoordig veel over mensen te kunnen vinden, als je daar een beetje handig in bent. Ze heeft iets te verbergen, beweert hij.’
‘Laat pa het maar niet horen! O,’ en ineens huiverde Lotte.
‘Mijn vader is helemaal hoteldebotel van haar, Marte. Stel dat oom gelijk heeft, en pa komt erachter dat Eliane inderdaad helemaal niet de lieve, intelligente, welgestelde dame is die hij nu denkt dat ze is. Dat zou hem veel verdriet doen. Heel veel verdriet.’
‘Ik voorzie moeilijkheden,’ zuchtte Marte zonder omhaal en toen Lotte even later de telefoon neerlegde was het gevoel dat overheerste bezorgdheid over haar vader. Voor het eerst besefte ze dat zijn gevoel van eenzaamheid hem kwetsbaar maakte. Hij had zelf wel lollig gedaan over de vrouwen die op hem afkwamen sinds hij weduwnaar geworden was, maar er school eigenlijk ook iets in, dat heel erg triest was.


>