Nieuwsbrief

Gerda van Wageningen

Gerda van Wageningen is de auteur van meer dan honderd familie- en streekromans. Haar liefde voor (regionale) geschiedenis vertaalt zich in historische romans, die zich niet zelden afspelen in de Hoeksche Waard waar ze zelf ook woont. Daarnaast schrijft ze moderne romans over actuele thema’s.

Alle boeken van Gerda van Wageningen
Van de verschenen boeken staat behalve het verschijningsjaar steeds het ISBN vermeld.

 • 1979
 • Rijpend geluk 90 6134 1426

  1980

 • Liefde moet groeien 90 6134 1558

  1981

 • Tussen het onkruid bloeit de liefde 90 6134 1655
 • Oogst van geluk 90 6134 1736

  1982

 • Het warme vuur van het geluk 90 6134 1884
 • Laat je door niets verontrusten 90 6134 1760
 • Liefdesbloesem 90 6134 1957

  1983

 • Morgen komt het geluk 90 6134 2082
 • Zomer van geluk 90 6134 2244
 • Na regen komt zonneschijn 90 6564 0398

  1984

 • Erfenis van de liefde 90 6134 2430
 • Zomer van geluk ---
 • De zon blijft altijd schijnen 90 6564 0444
 • Nu begint de lente 90 6134 249X
  Omnibus 90 6134 248

  1985

 • Erfenis van de liefde ---
 • Wuivende halmen 90 6564 0525
 • Gebonden schoven 90 6564 0711
 • Omnibus 90 6134 2724

  1986

 • Geluk in etappes 90 6134 2775
 • Liefde zoekt altijd een weg 90 6134 2902
 • De laatste strohalm 90 6564 0851
 • Als het koren is gerijpt 90 6564 0932
 • Het ware geluk 90 2103 6142
 • Na regen komt zonneschijn 90 6933 0318
 • De zon blijft altijd schijnen 90 6933 0326
 • Wuivende halmen 90 6933 0334
 • Het warme vuur van het geluk 90 6933 0245

  1987

 • Liefde verandert alles 90 6134 3003
 • Grazige weiden, vruchtbaar land 90 6564 1017
 • Liefde moet groeien 90 3640 6420
 • Liefdesbloesem 90 6933 0601

  1988

 • En toch keert het geluk terug 90 6134 3127
 • Rosegaert 90 6564 1165
 • Gebonden schoven 90 3640 7605
 • De laatste strohalm 90 3640 7613
 • Als het koren is gerijpt 90 3640 7842
 • Grazige weiden, vruchtbaar land 90 3640 7850

  1989

 • Morgen zal het anders zijn 90 6134 3224
 • De rode freule van Rosegaert 90 6564 1343
 • Waarheen de weg mij voert 90 2103 6231
 • Het ware geluk 90 3640 8164
 • Tussen het onkruid bloeit de liefde 90 6134 3321
 • Oogst van geluk 90 6134 3305
 • Het warme vuur van het geluk 90 6134 3313
 • Het ruisende graan I 90 2103 6304
 • Het ruisende graan II 90 2103 6312
 • Beste boek nr 138 Storm over Schouwen ---

  1990

 • Door liefde verbonden 90 6134 3534
 • Romance op Rosegaert 90 6564 1459
 • Koren en kaf 90 2100 0164
 • Rosegaert 90 3640 9365
 • De rode freule van Rosegaert 90 3640 9705
 • Romance op Rosegaert 90 3640 9934
 • Liefde heeft het laatste woord 90 2100 0822

  1991

 • Morgen zal het anders zijn 90 3641 0819
 • Met de wind in de zeilen 90 6564 1688
 • Als het tij keert 90 6564 1769
 • Als ik jou niet had 90 2100 1861
 • Waarheen de weg mij voert 90 3641 0363
 • Koren en kaf 90 3641 0592
 • Rosegaert-trilogie 90 2421 5544
 • Als ik jou niet had 90 5251 0903
 • Gouden vijf 8 90 5112 1490
 • Gouden vijf 9 90 5112 1504
 • Gouden vijf 90 5112 1482
 • Omnibus 90 5112 161X
 • Besteboek nr 149 Grazige weiden, enz ---

  1992

 • Beproefd geluk 90 6134 3895
 • Je weet toch waarom 90 3641 203X
 • Na eb komt de vloed 90 6564 1998
 • Je weet toch waarom 90 2100 2531
 • Met de wind in de zeilen 90 3641 1246
 • Als het tij keert 90 3641 1588
 • Korenhalmen in de wind 90 2421 8845
 • Omnibus 90 7430 4044

  1993

 • Venster op morgen 90 6134 4069
 • Anker der hoop 90 6564 220X
 • Toen de dijken braken 90 2100 6421
 • Liefde zoekt altijd een weg 90 3641 2706
 • Beproefd geluk 90 3641 2226
 • Na eb komt de vloed 90 3641 2994
 • Het hart heeft zijn redenen 90 2100 6715
 • Beloof mij liefde 90 2109 0023
 • Toen de dijken braken 90 3641 2587

  1994

 • Zoeken naar geluk 90 6134 4220
 • Daar komt de dokter 90 6564 2331
 • Melodie in de wind 90 2105 6232
 • Pleegzuster Anne 90 2105 5155
 • Wegen van weleer 90 2104 8248
 • Geel staat het koren 90 2421 7849
 • Morgen komt het geluk 90 3641 332X
 • Liefde verandert alles 90 2641 3559
 • En toch keert het geluk terug 90 3641 3729
 • Nu begint de lente 90 3641 394X
 • Gouden vijf 16 90 5112 4767
 • Gouden vijf 90 5112 4775

  1995

 • De dokter verliefd 90 6564 2455
 • Alleen de liefde telt 90 6134 4425
 • Altijd leeft de rivier 90 2421 5552
 • Een mand vol bloemen 90 2421 8357
 • Door liefde verbonden 90 3641 4318
 • Tussen het onkruid bloeit de liefde 90 3641 4407
 • Oogst van geluk 90 3641 4717
 • Venster op morgen 90 3641 4873
 • Pleegzuster Anne 90 5251 2604
 • Beste boek nr 170 Met de wind in de enz ---

  1996

 • Paars bloeit de heide 90 6134 4484
 • Geen roos zonder doornen 90 2109 0147
 • Als de rozen in bloei staan 90 2109 0325
 • Een nieuwe toekomst 90 5483 078
 • De stormvogel 90 6134 4581
 • Geluk kent geen grenzen 90 2109 0813
 • Beste boek nr 181 De dokter verliefd ---
 • Woelige wateren 90 2421 7652
 • Geluk in veelvoud 90 2421 9051
 • Anker der hoop 90 3641 5195
 • Zoeken naar geluk 90 3641 5586
 • Geluk in etappes 90 3641 5454
 • Daar komt de dokter 90 3641 5837

  1997

 • De dokter zegt het 90 6134 4638
 • Een boeket vol verlangen 90 2421 8594
 • Altijd leeft de rivier 90 3641 6272
 • Alleen de liefde telt 90 3641 6655
 • Een boeket vol verlangen 90 5251 3902
 • Bij storm en ontij 90 2421 8683
 • In liefde gelukkig 90 2421 5374
 • Melodie in de wind 90 3641 6051
 • De liefde heeft het laatste woord 90 3641 4989
 • Paars bloeit de heide 90 3641 6841
 • De dokter verliefd 90 3641 6736

  1998

 • Laat je door niets verontrusten 90 3641 6507
 • Het Kangeroehuis 90 2109 1119
 • Woelige wateren 90 3641 6973
 • Een vlam in de wind 90 3250 648X
 • Vakantievijfling - Zomeravond 90 2421 6486
 • Geen roos zonder doornen 90 3641 7198
 • Een bruid voor de Iepenhof 90 2109 2115
 • De dokter zegt het 90 3641 7422
 • Het ware geluk, kruidvateditie xxx
 • 26e jubileumomnibus 90 2052 4585
 • Rosegaert-trilogie 90 2052 4593

  1999

 • De Korenmaat 90 2421 8373
 • Rijpend geluk 90 3641 7651
 • Als jij mijn hand vasthoudt 90 2109 3014
 • Bij storm en ontij 90 3641 7880
 • Vakantie-vijfling -oogst van geluk 90 242 17393
 • Een vlam in de wind 90 3641 8119
 • Het kangeroehuis 90 5251 4895
 • Liefde zoekt altijd een weg 90 2421 9671
 • Samen staan we sterk 90 2109 1127
 • vVenster naar geluk 90 2421 629x
 • Een bruid voor de Iepenhof 90 3641 8321
 • Veertigste Jubileumomnibus 90 205 24690
 • Een handvol zwarte stenen 90 205 24887
 • Tweeenveertigste jubileumomnibus 90 205 24925

  2000

 • De Korenmaat 90 364 18534
 • En het geschiedde in die dagen 90 242 18993
 • Licht in de nacht 90 242 17091
 • Brekende golven 90 325 07028
 • Als de rozen in bloei staan 90 364 18747
 • Idylle aan het water 90 242 1968x
 • Vakantievijfling morgen zal het anders zijn90 242 64197
 • Met heel mijn hart 90 210 91623
 • Gouden drieluik liefde verandert alles 90 242 85585

  2001

 • Gelukkig begin 90 210 9242 5

  2002

 • Het Huis Moerland 90 210 9412 6

  Zonder isbn:

 • 1984, Zomer van geluk, verschenen bij Grote letter bibliotheek.
 • 1985, Erfenis van de liefde, verschenen bij Grootdruk uitg. Eindhoven.
 • De uitgaven in het Beste boek, van Readers' Digest.

Titels in omnibussen

Hieronder volgt een lijst van de verschillende trilogieën en omnibussen, waarbij staat welke romans van Gerda van Wageningen erin opgenomen zijn.

BR staat voor: Bigot & Van Rossum
ZK staat voor: Zomer & Keuning
ZHU staat voor: Zuidhollandse Uitgeversmaatschappij

1984 BR, Rijpend geluk
Liefde moet groeien

1985 BR, Zomer van geluk
Het warme vuur van het geluk

1989 ZK, Het ruisende graan I:
Gebonden schoven
De laatste strohalm

1989 ZK, Het ruisende graan II:
Als het koren is gerijpt
Grazige weiden, vruchtbaar land

1990 ZK, Liefde heeft het laatste woord:
Tweestrijd,
De dame in de crinoline

1991 Kok, Rosegaert trilogie:
Rosegaert
De rode freule van Rosegaert
Romance op Rosegaert

1991 ZHU, Gouden vijf 8, Zomer van geluk

1991 ZHU, Gouden vijf 9, Liefde verandert alles

1991 ZHU, Gouden vijf 10, Geluk in etappes

1991 ZHU, Omnibus:
Liefdesbloesem
Erfenis van de liefde
En toch keert het geluk terug

1992 Kok, Korenhalmen in de wind:
Na regen komt zonneschijn,
De zon blijft altijd schijnen,
Wuivende halmen

1992 Medaillon, Omnibus:
Rijpend geluk
Liefde moet groeien

1993 ZK, Het hart heeft zijn redenen:
Waarheen de weg mij voert
Koren en kaf

1993 ZK, Beloof mij liefde:
Het ware geluk
Je weet toch waarom
Als ik jou niet had

1994 ZK, Wegen van weleer:
Laat je door niets verontrusten
Tweestrijd
De dame in de crinoline,
Toen de dijken braken

1994 Kok, Geel staat het koren:
Gebonden schoven
De laatste strohalm
Als het koren is gerijpt

1994 ZHU, Gouden vijf :Morgen zal het anders zijn

1995 Kok, Een mand vol bloemen:
Liefde zoekt altijd een weg
Tussen het onkruid bloeit de liefde
Door liefde verbonden

1996 ZK, Geluk kent geen grenzen:
Rijpend geluk
Liefde moet groeien

1996 BR, De Stormvogel:
Met de wind in de zeilen
Als het tij keert

1996 Kok, Geluk in veelvoud:
Nu begint de lente
Het warme vuur van het geluk
Morgen komt het geluk

1997 Kok, In liefde gelukkig:
Geluk in etappes
Liefdesbloesem
Erfenis van de liefde

1998 Kok, Vakantie vijfling - Zomeravond

Gerda van Wageningen

Boeken van Gerda van Wageningen

>