Jelle Tjalsma

Jelle Tjalsma, Fries van geboorte, was gedurende 36 jaar hoofd van verschillende christelijke lagere scholen, later directeur van een christelijke basisschool te Emmeloord. Hij en zijn vrouw kregen twee zonen en er zijn intussen twee kleindochters.
In het jeugdblad Onze Eigen Krant (Kok ten Have te Kampen) werd eens een oproep geplaatst voor het schrijven van een feuilleton. Zijn inzendlmg werd geplaatst en dat vormde het begin van zijn schrijversschap.
Tien jeugdboeken heeft hij geschreven, waarvan drie in het Fries. Van zijn hand zijn ook drie Friese romans verschenen. Tegenwoordig produceert hij romans in het Nederlands.
Hij verdiept zich graag in geschiedenis. Daarom leest hij met belangstelling de boeken van Geert Mak. Zijn eigen boeken horen dan ook bij de historische romans.
Jelle Tjalsma schrijft graag vanuit een christelijke achtergrond. Hij probeert zijn boeken herkenbaar te maken voor lezers die een kerkelijke binding hebben of hadden.

Helaas, zijn er geen boeken gevonden voor deze bindingswijze.

Terug naar boven

>